• فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه
  فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه

 • برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه
  کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری و ثبت پتنت مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه با تدریس سرپرست دفتر اختراعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .

 • برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی
  سمینار یک روزه ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی ، با همکاری کانون پتنت ایران، دفتر اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی روز یکشنبه مورخ 5 دی ماه 1395در مرکز همایشهای رازی برگزار خواهد شد.

 • کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز سه شنبه مورخ 1395/09/02، در مرکز تحقیقات بهداشت کار ، برگزار گردید.
  کارگاه "آشنایی با نحوه ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز سه شنبه مورخ 1395/09/02، با تدریس سرکار خانم دکتر بیتا مهروی "سرپرست دفتر اختراعات و نوآوری های دانشگاه" در مرکز تحقیقات بهداشت کار ، برگزار گردید.

 • تمدید مهلت ارسال مستندات جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش
  تمدید مهلت ارسال مستندات جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش در دو بخش اعضای هیأت علمی و دانشجویان طبق فرم معیارهای مخترع برتر حداکثر تا تاریخ 95/09/03

 • برگزاری کارگاه «جستجوی اختراعات بین المللی و تحلیل پتنت» در روز سه شنبه مورخ 25/08/95 توسط دفتر اختراعات ،نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه
  کارگاه «جستجوی اختراعات بین المللی و تحلیل پتنت» در روز سه شنبه مورخ 25/08/95 از ساعت 8 الی 16 در سالن کنفرانس واقع در طبقه هفتم ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه توسط دفتر اختراعات ،نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه برگزار می گردد.

 • برپایی غرفه اختراعات و نوآوری ها در مراسم جشن دانشجویان ورودی سال 95 دانشگاه
  برپایی غرفه اختراعات و نوآوری های دانشگاه در مراسم جشن دانشجویان ورودی سال 95 توسط دفتر اختراعات و نوآوری های مالکیت معنوی دانشگاه

 • جلسه مشترک دفتر اختراعات ،کانون پتنت ایران و دفتر ترجمان دانش در روز یکشنبه مورخ 1395/05/31 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد .
  جلسه مشترک دفتر اختراعات ،کانون پتنت ایران و دفتر ترجمان دانش در روز یکشنبه مورخ 1395/05/31 در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

 • کارگاه "آشنایی با ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"در مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی ایران ، برگزار شد.
  کارگاه "آشنایی با ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری"، در روز دوشنبه مورخ 1395/04/21، در مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی ایران ، برگزار گردید.

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه
فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه
 ١١:١٥ - 1396/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه
کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری و ثبت پتنت مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه با تدریس سرپرست دفتر اختراعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .
 ١٥:٠٣ - 1395/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویم