دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

فراخوان جهت انتخاب مخترع برتر

فراخوان ارسال مدارک جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

حضور فعال دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکنگره شبکه همکار تهران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با مح

حضور فعال دانشجویان کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکنگره شبکه همکار تهران، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با محوریت تروما مورخ 95/11/27 ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

کارگاه آشنایی با ثبت اختراع ،مالکیت فکری و ثبت پتنت مورخ 95/10/20 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ساوه با تدریس سرپرست دفتر اختراعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید . ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵

برگزاری سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی

سمینار یک روزه ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بین المللی ، با همکاری کانون پتنت ایران، دفتر اختراعات، نوآوری ها و مالکیت معنوی دانشگاه و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی روز یکشنبه مورخ 5 دی ماه 1395در مرکز همایشهای رازی برگزار خواهد شد. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن