دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه داوری اختراعات


کد رهگیرى این فرم: P269-F267-U0-N113047          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی
رشته/ مرتبه علمی
دانشکده/گروه/مرکز
تلفن ثابت/تلفن همراه
ایمیل
تعداد اختراعات
عضویت در گروه های فناوری دانشگاه(ترجمان دانش/ثبت اختراع/دفتر ارتباط با صنعت/دفتر رشد)
تعداد داوری های ثبت اختراع