دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم اختراعات ثبت شده


کد رهگیرى این فرم: P410-F409-U0-N261089          
[ چاپ فرم ]
دانشگاه
آیا ثبت اختراع بین المللی (پتنت) است؟
بله
خیر
شماره ثبت داخلی
تاریخ شمسی ثبت داخلی

تاریخ شمسى:

توصیف اختراع
مخترعین و مالکین
لطفا برای هرفرد، اطلاعات به تفکیک موارد خواسته شده وارد گردد.
1. نام  2. نام خانوادگی  3. کدملی  4. ایمیل  5. شماره همراه

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,,xls - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
مستندات
لطفا تمامی موارد خواسته شده به تفکیک ارسال گردد.
1. تصویر گواهی های مربوطه    2. اسناد مالی
3. قراردادهای مربوطه              4. سایر موارد

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
سایر توضیحات