دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم ارزیابی اختراع برتر


کد رهگیرى این فرم: P285-F280-U0-N261095          
[ چاپ فرم ]
عنوان اختراع
شماره ثبت داخلی /خارجی
شماره سند
تاریخ دریافت سند اختراع
در بازه زمانی آبان 97 الی آبان 98

تاریخ شمسى:

اسامی مخترعین
نام فرد ارائه دهنده
جوائز به فرد ارائه دهنده تحویل داده خواهد شد
محل ثبت اختراع
(اختراع در کدام کشور / کشورها دارای حفاظت می باشد.)

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
جوایز کسب شده در رویدادهای علمی
(منحصرا مربوط به اختراع حاضر)

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
تائیدیه ها و مجوزهای اخذ شده مربوط به اختراع
1. اقدام جهت کسب مجوز (مستندات و مکاتبات صورت گرفته با سازمان های ذی ریط)
2. سازمان غذا و دارو
3. اداره کل تجهیزات پزشکی
4. صنعت معدن تجارت
5.سایر

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 5000 کیلو بایت
قراردادهای فروش
1. فروش و واگذاری سند اختراع به غیر
2. قرارداد فروش رویالتی یا لیسانس مربوطه
3. قرارداد فروش محصول
4.سایر
 

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 5000 کیلو بایت