با سلام 

با وجود اعلام رسمی تغییر فرآیند ارزیابی اختراعات از جمله بازنگری شاخص ها و فرم های لازم، همچنان برخی دانشگاه ها از فرم های قبلی استفاده می کنند. لذا خواهشمند است فرم های مورد نیاز که به پیوست ارائه شده است در اختیار متقاضیان ارزیابی اختراع (ارتقای اعضای هیات علمی یا استعداد درخشان) قرار گیرد. همچنین ذکر نکاتی لازم است:

  • فایل های راهنمای متقاضیان، شاخص ها و فرم ها توسط کارشناسان مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته و راهنمایی های لازم به متقاضیان انجام گیرد. فرم ها به پیوست ضمیمه شده و همچنین از آدرسhttps://research.behdasht.gov.ir/arzyabi-ekhteraat- قابل دسترسی است. 
  •  
  • به منظور استفاده از امتیاز استعداد درخشان، کسب حداقل نمره 65 در ارزیابی اختراع ایشان مورد نیاز است که لازمه آن کسب امتیازهای لازم از شاخص TRL (سطح آمادگی فناوری، وضعیت بازار و امتیاز فناورانه) است. لذا تنها با ارائه گواهی ثبت اختراع، کسب امتیاز لازم کفایت نمی کند. لذا راهنمایی لازم به این متقاضیان انجام گردد که پس از اخذ مجوز، تأییدیه، ساخت نمونه آزمایشگاهی و پروتایپ اقدام به درخواست ارزیابی اختراع نمایند.
  •  

- فرم های تکمیل شده مشخصات فردی و فرم تقاضا به صورت فایل word ارسال گردد تا اطلاعات مندرج قابل کپی باشد.

- نحوه ارائه مدارک (کامل بودن مدارک، داشتن عنوان برای هر مدرک و غیره) خود دارای یک امتیاز تشویقی در ارزیابی اختراعات خواهد بود. لذا این مورد نیز به اطلاع متقاضیان رسانده شود.

- ارسال کلیپ تصویری نقش بسیار مهمی در ارزیابی اختراعات در جلسه کمیته داوری دارد. لذا سعی شود کلیپ ها با کیفیت، حداکثر 5 دقیقه و حجم متوسط (که قابل ارسال توسط ایمیل باشد) ارسال گردد.

 

فرم های وزارت بهداشت جهت ارزیابی اختراعات 

 

 

Template settings