مستندات لازم جهت تشکیل پرونده برای موضوع ارائه شده به عنوان اختراع جهت بررسی و اعلام نظر در کمیته ابداعات و اختراعات وزارت بهداشت


 
کمیته ابداعات و اختراعات بر حسب ضرورت در مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جهت بررسی موضوعات ارائه شده به عنوان اختراع تشکیل می گردد تا در خصوص امکان بهره مندی افراد بواسطه اختراع جهت استفاده از ایین نامه استعداد درخشان و یا ایین نامه استفاده از نخبگی یا ایین نامه ارتقای هیئت علمی اعلام نظر نماید.
مستندات لازم جهت بررسی موضوع در کمیته ابداعات و اختراعات به شرح ذیل می باشد:

  1. اخذ معرفی نامه توسط متقاضی از مرجع مربوط(حسب تقاضا)

پذیرش تنها با معرفی یکی از مراجع ذیصلاح حسب درخواست متقاضی برای استفاده از تسهیلات آیین نامه مربوطه (طبق جدول ذیل) میسر است.

 

 

  1. گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور(زیر نظر قوه قضاییه )
  2. فرم تکمیل شده مشخصات فردی متقاضی (این فرم با دقت و کامل تکمیل گردد)
  3. فرم تکمیل شده ثبت تقاضا (این فرم با دقت و کامل تکمیل گردد)
  4. فرم تکمیل شده توصیف اختراع:  بنابر زمینه موضوع متفاوت است. بدیهی است متقاضی بر اساس زمینه موضوع (علوم دارویی، علوم بالینی، علوم پایه، تجهیزات پزشکی) می بایست فرم مربوط را تکمیل و کلیه مستندات و مدارک را ضمیمه نمایند.در صورت جواب بلی در هر گزینه مستندات آن نیز باید ضمیمه گردد.
  5. فرم توصیه نامه : برای هر موضوع ارائه شده به عنوان اختراع می بایست ۳ توصیه توسط مراجع معتبر دانشگاهی (حقیقی یا حقوقی) تکمیل و ضمیمه شود. (به استثناء ثبت ژن که در این مورد یک توصیه نامه کافی است)تشخیص اعتبار مرجع به عهده ی کمیته ابداعات و اختراعات می باشد. ضمنا مرجع صدور توصیه نامه می بایست فرم توصیه نامه را به دقت تکمیل نموده  و با توجه به ادعاهای اثبات شده و بررسی نمونه ساخته شده اختراع اعلام نظر نموده و ایده یا موارد اثبات نشده را مدنظر قرار ندهد.
  6. حداقل یک نمونه ساخته شده موضوع مورد ادعا (دارو، تجهیزات پزشکی، کیت های تشخیصی و ....)
  7. گزارش کامل موضوع بر حسب جدید بودن، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد و همچنین ارائه چکیده موضوع در یک صفحه  (همان سوال اول در فرم توصیف اختراع که بعلت اهمیت بصورت مجزا تاکید گردیده است)
  8. کلیه اطلاعات و فرمها بر روی لوح فشرده(CD )
  9. ارائه کلیپ تصویری (حدود ۷ دقیقه) همراه با توضیح روی نمونه بر روی لوح فشرده

 
پس از تکمیل و تحویل پرونده ، موضوع در نوبت طرح در جلسه کمیته ابداعات و اختراعات قرار می گیرد . پس از تشکیل کمیته و بررسی موضوع، نتیجه به مرجع معرفی کننده فرد اعلام خواهد گردید.
به فرم هایی که ناقص پر شده یا مستندات لازم (طبق موارد ذکر شده) ضمیمه نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضی مسئولیت صحت کلیه مستندات مدارک و ادعاهای پرونده ارائه شده را به عهده دارد و در صورت هرگونه تغایر ، معاونت تحقیقات مراتب را از طرق قانونی پیگیری خواهد نمود.

Template settings